lstura lstura lstura

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

Štúrova 1210/61  Kysucké Nové Mesto

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

Voľné pracovné miesto v ZpS a DSS KNM