lstura lstura lstura

Ekonomicky oprávnené náklady na rok 2017, podľa stupňa odkázanosti na jedného klienta mesačne:

                                                                         

Prevádzka Štúrova

Druh poskytovanej sociálnej služby

Čiastka v EUR

Zariadenie pre seniorov

654,20

Domov sociálnych služieb

654,20

Špecializované zariadenie

680,90

 

Prevádzka Litovelská

Druh poskytovanej sociálnej služby

Čiastka v EUR

Domov sociálnych služieb

645,29

Špecializované zariadenie

671,63