lstura lstura lstura

 

Kontakty na poskytovateľa

 

Centrum sociálnych služieb Kamence

Štúrova 1210,

024 04 Kysucké Nové Mesto

Tel 041/421 28 93
ddknm@vuczilina.sk

 

 

Mgr. Denisa Smreková

riaditeľka CSS Kamence

Mobil: 0917383923

Tel.: 041 4212616

dsmrekova@vuczilina.sk

 

Mgr. Katarína Krasňanová

vedúca sociálneho úseku CSS Kamence

poverená zastupovaním riaditeľky počas jej neprítomnosti

Mobil:0917383928

Tel: 041/4211062

kkrasnanova@vuczilina.sk

 

Mgr. Slávka Kleinová

vedúca zdravotného úseku CSS Kamence

Mobil:0917383924

Tel.: 041/4212893

skleinova@vuczilina.sk

 

Darina Bzdylová

vedúca ekonomického úseku a správy majetku CSS Kamence

Tel.: 041 4212893

Mobil : 0917383925

dbzdylova@vuczilina.sk

 

Ľuboslava Damašková

poverená riadením stravovacieho úseku CSS Kamence

Mobil: 0917383927

Tel.: 041/4212893

ldamaskova@vuczilina.sk

 

Sociálny úsek:

Mgr. Ladislav Feiler- sociálny pracovník

lfeiler@vuczilina.sk

Mgr. Anna Kocifajová- sociálny pracovník

akocifajova@vuczilina.sk

Bc. Mária Suchánková- sociálny pracovník

msuchankova@vuczilina.sk

Mgr. Mariana Pochybová - ergoterapeutka

mpochybova@vuczilina.sk

Mgr. Zuzana Pilátová - ergoterapeutka

Mobil:0917383928

Tel: 041/4211062

 

Detašované pracovisko

Adresa

 

 

CSS Kamence

pracovisko Litovelská

Litovelská 1218/17A

024 04 Kysucké Nové Mesto

Tel 041/421 28 93
ddknm@vuczilina.sk

 

DSS Litovelská, Kysucké Nové Mesto

Mgr. Monika Jarošíková

Správca CSS Kamence, pracovisko Litovelská

Mobil: 0917383926

mjarosikova@vuczilina.sk

 

Mgr. Tatiana Čmolíková

sociálny pracovník CSS Kamence, pracovisko Litovelská

Tel. kontakt:4212852

tcmolikova@vuczilina.sk

 

Janka Štrbová

zdravotná sestra poverená výkonom funkcie vedúca ZÚ  CSS Kamence, pracovisko Litovelská

osetrovnadss@vuczilina.sk

Tel. kontakt: 041/4213331

 

 

Aktuálny, celkový počet zamestnancov v CSS Kamence k 7. novembru 2017 je 91 zamestnancov.

 

V CSS Kamence je  70 zamestnancov

V CSS Kamence, pracovisko Litovelská: 21 zamestnancov