lstura lstura lstura

                                                  

Centrum sociálnych služieb Kamence

Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

                                                                                          Rozpis podujatí sociálneho úseku

na mesiac november 2017

pre prijímateľov sociálnej služby CSS Kamence

02.11.2017    Svätá omša a svätá spoveď v zariadení

                      Dušičková pobožnosť CSS Kamence Litovelská

03.11.2017    Klub spoločenských  hier

04.11.2017    Voľby do VÚC 2017

06.11.2017    Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                      Debatný krúžok  

                      Jesenná prechádzka s trekingovými  palicami

07.11.2017    Premietanie kina -Tri poviedky s Karolom Machatom

                      Kysucké korene – návšteva galérie Pod orlojom v Starej Bystrici

                      Muzikoterapia CSS Kamence Litovelská

08.11.2017    Cvičenie tenisovými loptičkami

                      Skupinový tréning pamäti 

                      Bowling Žilina CSS Kamence Litovelská

09.11.2017    Čitateľský krúžok                  

10.11.2017    Klub spoločenských  hier

13.11.2017    Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                      Debatný krúžok   

14.11.2017    Premietanie kina– Rok na dedine

15.11.2017    Cvičenie tenisovými loptičkami

                      Skupinový tréning pamäti 

                     

                      Výstava  „ Kysucká Odysea“ vo vlastivednom múzeu Krásno nad Kysucou

                      CSS Kamence Litovelská

16.11.2017    Čitateľský krúžok

20.11.2017    Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                      Debatný krúžok   

21.11.2017    Premietanie kina

                      Kulinoterapia – príprava bábovky

                      Príprava na Let´s Dance

                      Muzikoterapia CSS Kamence Litovelská

22.11.2017    Cvičenie tenisovými loptičkami

                      Skupinový tréning pamäti  

                      Svätá spoveď a svätá omša s otcom Humbertom CSS Kamence Litovelská    

                      Na tú svätú Katarínu – reminiscenčná terapia                                    

23.11.2017    Katarínska zábava

24.11.2017    Senior Let´s Dance – účasť na akcii

                      Klub spoločenských hier

27.11.2017    Rehabilitačné cvičenie Slnečnica

                      Debatný krúžok   

                      Turnaj našich seniorov v hre dáma

28.11.2017    Schôdza s obyvateľmi a blahoželanie jubilantom

29.11.2017    Z kovu a ohňa – výstava kaštieľ Radoľa

                      Cvičenie tenisovými loptičkami

                      Skupinový tréning pamäti 

30.11.2017    Čitateľský krúžok

                      Schôdza obyvateľov CSS Kamence Litovelská

                      Oslava narodenín a menín CSS Kamence Litovelská

 

Počas dňa: ranná rozcvička, pracovná činnosť, reminiscenčná terapia

Počas celého mesiaca: kultúrno-záujmová činnosť, muzikoterapia, rozumová činnosť so zameraním na individuálny rozvoj klientov.                   

Vypracovala: Mgr. Katarína Krasňanová, vedúca sociálneho úseku  CSS Kamence

                       Mgr. Monika Jarošiková, sociálny pracovník a správca  CSS Kamence pracovisko Litovelská