lstura lstura lstura

 

    Centrum sociálnych služieb Kamence  
    Štúrova 1210/61, 024 04 Kysucké Nové Mesto  

Evidencia čakateľov na sociálnu službu do CSS Kamence, Štúrova 1210/61 aktualizované 

15. 11. 2017

druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – ženy
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4557/2012/OSV-003 CSS Orava Tvrdošín 05.08.2016
2. 5854/2015/OSV-003 DSS Hrabové - Bytča 10.08.2016
3. 5029/2016/OSV-003 odklad 28.11.2016
4. 5029/2016/OSV-003 odklad 28.11.2016
5. 3081/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 30.03.2017
6. 4459/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 04.08.2017
7. 4991/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 25.08.2017
8. 5271/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 20.10.2017
9. 5588/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 06.11.2017
10. 5607/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 06.11.2017
11 5880/2017/OSV-003 pobytová celoročna soc. služba 07.11.2017

12.

13.

 

 

 

 

 

 

       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – muži
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 4949/2016/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 23.03.2017
2. 3497/2017/OSV-003 -//-   10.05.2017
3. 3940/2017/OSV-003 -//-   07.07.2017
4.         5813/2016/OSV-003                              -//-

 

 

                                    
       
       
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – ženy
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 6141/2012/OSV-003 odklad 05.12.2012
2. 4816/2013/OSV-003 odklad 03.09.2013
3. 4425/2012/OSV-003 odklad 30.12.2014
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
       
       
       
       
       
       
       
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – muži
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 106/2011/OSV-003

 

odklad

08.03.2011
2. 3276/2012/OSV-003 odklad 27.04.2012
3. 2015/2013/OSV-003 odklad 26.02.2011
4. 2847/2016/OSV-003 odklad 29.03.2016
5. 2294/2011/OSV-003 DSS Novoť 23.09.2011
6. 5698/2010/OSV-003 Fantázia Horný Vadičov 15.05.2012
7. 2969/2014/OSV-003 odklad DPR Trnové 24.03.2014
8. 3397/2017/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 25.05.2017
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61
druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – ženy
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 18879/2016-63548/2016OSaB/ONR celoročná pobytová forma 19.12.2016
2. 2521/2014-06 odklad 07.11.2014
3. A2015/22-02 - " - 17.06.2015
4. 967/2017-07   celoročná pobytová forma 26.05.2017
5.    313/2014 celoročná pobytová forma 16.06.2017
6. A2017/19-02 celoročná pobytová forma 02.08.2017
7. 1323/2017 celoročná pobytová forma 04.08.2017
8. 16368/2016-45002/2016/OSaB/ONR celoročná pobytová forma 17.08.2017
9. 1588/2017-07 celoročná pobytová forma 18.09.2017
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
       
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v ZpSaDSS Štúrova 1210/61
druh sociálnej služby – zariadenie pre seniorov – muži
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 215/2015-06 pobytová celoročná soc. služba 24. 02.2015
2. A2016/38-02 - " - 11.01.2017
3. A2016/06-02 - " - 17.05.2017
  A2017/03-02   22.05.2017
5. A2015/02-02 -"- 05.06.2017
6. A2017/15-02 -"- 30.06.2017
7. 7/2017-03 VIR -"- 07.07.2017
8. 1012/2017-06 -"- 18.08.2017
9.   -"-  
10.   -"-  
11.      
       
       
       
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS Litovelska 1218/17A
druh sociálnej služby - špecializované zariadenie – muži
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1.    3002/2012/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 21.03.2012
2.           4949/2016/OSV-003    pobytová celoročná soc. služba                 23.03.2017

3.

4.

TSK/2016/03704-8

 

4037/2017/OSV-003

  pobytová celoročná soc. služba

pobytová celoročná soc. služba

23.06.2017

 

9.7.2017

       
       
       
       
Poradovník žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v DSS Litovelska 1218/17A
druh sociálnej služby - domov sociálnych služieb – muži
Poradové číslo Číslo rozhodnutia žiadateľa Forma sociálnej služby Dátum podania žiadosti
1. 5718/2009/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 30.10.2000
2. 117/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 18.05.2001
3. 2001/10240/OSV pobytová celoročná soc. služba 17.09.2001
4. 451/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 19.03.2003
5. 04/03536/-003 pobytová celoročná soc. služba 09.07.2004
6. 8387/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 04.03.2005
7. 2535/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 05.12.2007
8. 4658/2011/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 27.12.2007
9. 4273/2009/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 05.01.2010
10. 4216/2009/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 27.05.2010
11. 3043/2010/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 17.11.2011
12. 3884/2012/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 15.06.2012
13. 4326/2013/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 29.07.2013
14. 4535/2012/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 12.08.2013
15. 5158/2013/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 01.10.2013
16. 6016/2013/OSV-003 pobytová celoročná soc. služba 20.02.2014
17.      
18.      

 Aktualizované: 15. septembra 2017