lstura lstura lstura

 

                  

Centrum sociálnych služieb Kamence

Štúrova 1210/61  024 04 Kysucké Nové Mesto

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

 

 

Počet klientov v CSS Kamence podľa poskytovanej služby k 15. novembru 2017

Zariadenie sociálnych služieb

CSS Kamence Štúrova č.1210/61

CSS Kamence pracovisko Litovelská č. 1218/17A

počet klientov v ZpS

                               31

0

počet klientov v DSS

   37

20

počet klientov v ŠZ

   36

15

Spolu

104

35