lstura lstura lstura

Priebeh aktivít v ZpSaDSS v roku 2015

 

Tréning pamäti

Seniori v ZpSaDSS Štúrova 1210  Kysucké Nové Mesto sa pravidelne stretávajú na tréningu pamäti.   Tréning pamäti je preventívny program na posilňovanie pamäti a vitality seniorov. Prebieha skupinovou formou a   seniorov vedie k nezávislosti, prevencii depresívnych nálad a prevencii osamelosti. Cieľom tréningu pamäti je stimulovať rôzne oblasti mozgu, posilniť jednotlivé druhy pamäti, zvýšiť sebavedomie účastníkov. Naši seniori sa tréningu pamäti veľmi radi zúčastňujú. Overia si funkčnosť svojej pamäti, zvládnu techniky a stratégie pre lepšie zapamätávanie, zvýši sa ich schopnosť zvládať problémy každodenného života, získajú presvedčenie, že úbytok pamäťových schopností je možné obmedziť, ak je pamäť primerane využívaná, naučia sa starať sa o vlastnú pamäť tak, ako o svoje zdravie. Spoločne sa stretávame raz do týždňa, kde sa porozprávame pri káve. Z celého cvičenia majú najradšej dopĺňanie slov ľudových piesni, ktoré si na záver zaspievame. Tieto naše tréningy pamäti sa stali medzi seniormi veľmi obľúbené a vždy sa tešíme na ďalšie stretnutia.

 

Fašiangová zábava v ZpSaDSS, KNM.   

 

 

V utorok, 17. februára 2015 sa v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb už od rána všetci chystali na Fašiangovú zábavu, ktorá sa konala v spoločenskej miestnosti zariadenia. Seniori sa na túto veselicu niekoľko dní zodpovedne pripravovali.

 Po raňajkách sa vyobliekali do masiek, vymaľovali si tváre a na vrátnici nášho zariadenia čakali na nášho dvorného harmonikára Zdenka Játyho, ktorý nám v tento deň prišiel zahrať do tanca. Na privítanie sme si zaspievali niekoľko piesni na vrátnici zariadenia a potom sa fašiangový sprievod vybral po izbách k ležiacim seniorom, aby im zaspievali a obdarovali ich maškrtou. Zábava potom pokračovala v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia, kde sme si zatancovali a zaspievali. Počas prestávok sme sa všetci občerstvili punčom, šiškami a tiež zabíjačkovými špecialitami. Všetci sme si na občerstvení  pochutili a zábava pokračovala ďalej. Nasledovala promenáda masiek, kde sa naši seniori predviedli najlepšie ako vedeli. Potom pani riaditeľka Ing. Miriam Bugrová,  spoločne s pánom primátorom Ing. Jánom Hartelom a s pani viceprimátorkou  Ing. Janou Svrčkovou, ocenili masky.  Odmenené boli všetky masky a aj najlepší tanečníci. Najkrajšie masky si odniesli darčekové balíčky a čokoládové cukríky.  Keďže bolo v sobotu sv. Valentína, všetci sme dostali srdiečkovú lízanku. Na pamiatku sme si urobili aj spoločnú fotku a na záver sme si ešte zaspievali kolo ľudových piesní. Rozlúčili sme sa príjemne unavení a plní krásnych zážitkov.                                                                                      


 

Deň narcisov v ZpSaDSS, KNM.


V piatok 27. marca 2015 sa naše zariadenie, tak ako po ostatné roky zapojilo do  verejnej zbierky  Deň narcisov. Zbierku každoročne organizuje občianské združenie Liga proti rakovine. Účelom zbierky je získať finančné prostriedky na podporu a pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku .   Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujeme onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami a že majú i našu podporu. Nám sa v tento deň podarilo vyzbierať 193,26 Eur. Do zbierky sa v našom zariadení zapojili všetci obyvatelia a tiež personál, ktorí  chceli aspoň malou sumou prispieť onkologickým pacientom a ich rodinám. Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli a tým podporili túto peknú akciu. 

 

oooooooooo Zariadenie pre seniorov v Kysuckom Novom Meste navštívili škôlkari.


V pondelok 30. marca nás navštívili deti z Materskej školy 9. mája z Kysuckého Nového Mesta, ktoré nám prišli spríjemniť upršané dopoludnie. Naši seniori sa na deti vždy veľmi tešia a pripravia si pre ne sladkú odmenu.  Detičky sa nám pod vedením svojich pedagogičiek predstavili pesničkami a básničkami, ktoré si nacvičili ku dňu žien. Naši starkí  im tlieskali do rytmu a veľmi sa im páčili pytačky v podaní malých škôlkarov.  Na záver nám popriali príjemné prežitie veľkonočných sviatkov a obdarovali nás ručne vyrobeným karafiátom. Urobili sme si tiež spoločnú fotku, kde sme spojili dve generácie.

 

 

Oslava storočnice v ZpSaDSS, KNM.

 

V pondelok 27. apríla sa naša klientka pani Anežka Ilovská dožila krásneho životného jubilea 100 rokov.  Oslava storočnice v našom zariadení sa  konala v utorok 28. apríla v spoločenskej miestnosti. Tam na pani Anežku a jej rodinu čakali krásne prestreté stoly s občerstvením a veľká narodeninová  torta. Osobne jej prišli pogratulovať pán predseda Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraj Blanár, pani riaditeľka odboru sociálnych vecí ŽSK Mgr. Marta Pauková, zástupkyňa primátora Kysucké Nové Mesto Ing. Jana Svrčková a dekan Peter Holbička z farnosti sv. Jakuba v Kysuckom Novom Meste. Medzi pozvanými hosťami nechýbalo ani deväť našich klientov, ktorý sa s pani Anežkou denne stretávajú v kaviarni nášho zariadenia pri kávičke.  K jej životnému jubileu jej prišiel zahrať náš dvorný harmonikár Zdenko Játi, ktorý po osobných gratuláciách od našej pani riaditeľky a pozvaných hostí zahral živio. Prípitok predniesol pán predseda Ing. Juraj Blanár, ktorý pani Anežke poprial veľa zdravia do ďalších rokov. Všetci sme si pochutili na výbornej narodeninovej torte a zaspievali sme si niekoľko moravských piesní, pretože pani Anežka pochádza z Moravy.  Ešte raz jej prajeme všetko najlepšie k jej životnému jubileu. 

                                                                                                                                                                                      

Stavanie mája v ZpSaDSS.

 

Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však už zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Posledný aprílový deň v našom zariadení už tradične patrí  tiež stavaniu mája. Naši seniori sa na túto akciu vždy veľmi tešia a pripravujú sa na ňu po celý týždeň. Muži pripravujú niekoľko dní vopred žrďku a ženy stužky z krepového papiera. Vo štvrtok ráno sme sa stretli v záhrade zariadenia a ženy pomáhali pri zdobení  májového stromčeka a záhrady. Počasie nám prialo a po celý deň svietilo slniečko. O desiatej hodine bola záhrada plná seniorov a spoločne sme čakali na nášho dvorného harmonikára Zdenka Játiho, ktorý nám prišiel v tento krásny slnečný deň zahrať. Stavania mája sa v našom zariadení zúčastnil aj primátor Kysuckého Nového Mesta Ing. Ján Hartel, ktorý sa srdečne zvítal s našimi seniormi. Postavenie mája sme odmenili potleskom a všetci sme si pochutili na grilovanej klobáse. Stromček  a žrďku na stavanie mája  nám tak ako po iné roky sponzorský daroval Urbariát Kysucké Nové Mesto, za čo im patrí veľké ďakujem.

 

 

 

Šachový turnaj

Dňa 29.04.2015 sa konal v priestoroch Úradu Žilinského samosprávneho kraja 7. ročník Šachového turnaja o cenu riaditeľa Úradu Žilinského samosprávneho kraja, ktorého sa zúčastnilo celkovo 106 súťažiacich. V turnaji si mali možnosť merať sily stredoškoláci, ako aj seniori s domovov sociálnych služieb. Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb zastupoval PhDr. Jozef Majchrák. Po peknom treťom mieste v roku 2014 sa tentokrát umiestnil v polovici štartového poľa.

Celkovým víťazom súťaže sa stal Marián Šimo z Gymnázia V. P. Tótha, Martin. Najlepšou ženskou hráčkou bola ohodnotená Mária Haľamová z Gymnázia, Veľká okružná, Žilina

 

Oslava dňa matiek v našom zariadení.

Druhá májová nedeľa sa pravidelne spája s oslavou jedinečného a vzácneho daru materstva. Je dňom, keď ďakujeme našim mamičkám a babičkám za starostlivosť a lásku, s ktorou nás vychovali. My sme si tento krásny sviatok pripomenuli v pondelok 11. mája, kedy si deti z Materskej škôlky na ulici 9. mája v Kysuckom Novom Meste pripravili pre naše mamičky a babičky pásmo piesní a básni.  Ich predstavenie sprevádzal veľký potlesk a v nejednom oku sa zaleskla slzička dojatia. Na konci predstavenia sme si urobili spoločnú fotku, aby sme mohli na tento pekný deň spomínať. Po rozlúčke s deťmi sme naše babičky obdarovali karafiátom  a posedeli sme si pri zákusku a čaji. Všetci sme odchádzali spokojní, pretože oslava ku dňu  matiek sa vydarila. Ďakujeme kvetinárstvu Dália, ktoré nám kvety na túto oslavu sponzorsky darovala.

 


Šláger paráda v našom zariadení.

 

 

V utorok 20. mája sa v našom zariadení natáčala hudobná relácia Šláger paráda. Naši seniori sa na tento deň zodpovedne pripravovali. S naším dvorným harmonikárom Zdenkom Játim si nacvičili ľudové piesne, pripravili výstavu vlastných výrobkov, upravili si okolie zariadenia a tešili sa na natáčanie. V utorok sme čakali na príchod televízie v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia, kde sme si čas krátili spevom ľudových piesni. Nálada bola výborná a v prestávkach medzi spievaním sme si pochutili na štrúdlach a pizzových rožtekoch, ktoré pre nás pripravili naše pani kuchárky. Televíziu sme privítali na vrátnici nášho zariadenia, kde sme im za sprievodu nášho harmonikára zaspievali.  Televíznemu štábu sa v našom zariadení veľmi páčilo a cítili sa u nás príjemne.Po úvodnom privítaní, ktoré bolo veľmi srdečné sa predviedli  pani Anna Fojtíková a pani Anna Ondrašinová scénkou o hluchej babke. Podali presvedčivý herecký výkon a dokázali tak, že aj seniori vedia byť aktívni. Svoj talent predviedol aj pán Jozef Labuda, ktorý  filmovému  štábu zaspieval dve ľudové piesne a uplietol košík z prútia. V záhrade nášho zariadenia urobili rozhovor s pani Annou Trnkovou a pánom Mariánom Vavrom, ktorí v našom zariadení našli lásku a prežívajú tak jeseň života spoločne. Porozprávali sa aj s pani Čučovou a pani Chovaniakovou, ktoré prekvapili pri úprave našej skalky. Natáčanie Šláger parády pokračovalo príchodom skupiny Kysucký prameň, ktorá je jedna z najúspešnejších a najpopulárnejších folkórnych skupín na Kysuciach. Program pokračoval v altánku našej záhrady, kde najskôr filmový štáb podával otázky Kysuckej skupine a neskôr sa pripojili aj naši seniori a spýtali sa ich na veci, ktoré ich zaujímali. Na záver členovia Kysuckého prameňa darovali naším starkým svoje Cd nosiče, ktoré im aj podpísali. Rozlúčili sa s nami ľudovými piesňami z vlastnej tvorby, ktoré nám zaspievali.  


 

 

 

Váľanie mája v našom zariadení

    V piatok 29. mája  2015 sa v našom zariadení váľal máj. Ženičky už od rána pripravovali záhradu, umývali stoly a lavičky, fúkali balóny. Celou záhradou sa šírila vôňa kotlíkového guláša, ktorý od skorého rána pripravovali naše kuchárky. Pred desiatou hodinou sa záhrada začala plniť našimi seniormi, ktorí sa prišli zabaviť. O desiatej hodine sa za sprievodu nášho harmonikára, ktorý nám zahral a zaspieval, zvalil máj a začala sa ta pravá zábava. Pochutili sme si na koláčiku a  odvážnejší si aj zatancovali. Počasie v tento deň bolo príjemné a na túto príjemnú akciu nás prišiel pozdraviť aj pán primátor Ing. Ján Hartel. Zatancoval si s našou pani riaditeľkou a všetci sme si pochutili v záhrade na kotlíkovom guláši. 

 

 

 

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v ZpSaDSS.

 

Každoročne vo štvrtok slávi Katolícka cirkev Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi ako prikázaný sviatok. Veriaci ho nazývajú sviatok Božieho tela. Sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi je oslavou daru Eucharistie a úcty k Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti Oltárnej.

My sme si tento prikázaný sviatok pripomenuli vonkajšou slávnosťou, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok 4. júna v záhrade nášho zariadenia. Už od rána prebiehala v našom zariadení svätá spoveď, ktorej sa zúčastnili naši klienti a aj zamestnanci. V záhrade sme pripravili lavice a všetko potrebné k svätej omši. Počasie nám prialo a všetkým sa vonkajšia slávnosť Božieho tela veľmi páčila. Určite si ju v septembri radi zopakujeme.

 

 

 

SENIORSKÁ RYBKA 2015  

  Na V. ročníku našej najobľúbenejšej súťaže s názvom Seniorská rybka 2015 sa zúčastnilo 8 zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja z Čadce, Žiliny, Ružomberka, Liptovského Hrádku a Kysuckého Nového Mesta. Spoločenské podujatie sa uskutočnilo na rybníku Neslušanka, v blízkosti chaty OKÁL, ktorú nám tento rok sponzorsky zapožičal Slovenský rybársky zväz Kysucké Nové Mesto. Z hostí pozvanie prijali: Ľubomír Sečkár - poslanec Žilinského samosprávneho kraja, Dušan Mičian - poslanec Žilinského samosprávneho kraja a mesta Kysucké Nové Mesto, JUDr. Ľubomír Ježo - prednosta Kysuckého Nového Mesta a Ing. Marián Mihalda -  poslanec Kysuckého Nového Mesta.  

V krásnom prostredí si „rybári“ zmerali sily v 3- členných súťažných družstvách. Tento rok na nich čakali tieto zaujímavé disciplíny: 1. Obleč sa ako rybár, 2.  Plávanie so žralokom, 3.  Hod udicou na cieľ, 4. Chytanie rybiek z lode, 5.  Hľadanie vecí potrebných k lovu rýb, 6.  Poznávanie našich sladkovodných rýb

Po absolvovaní všetkých súťažných disciplín si rybári zatancovali spolu so zamestnancami známu „mašinku“ a staré dobré hity, ktoré nám zahral DJ Zdenko Játi. Po tanečnom kole sa všetci občerstvili výborným gulášom a grilovanými rybami, ktoré s láskou pripravili kuchárky nášho zariadenia.  

Skvelý team zamestnancov nášho zariadenia vyhodnotil súťaž a po sčítaní bodov určil troch víťazov Seniorskej rybky 2015.  Pani riaditeľka spolu s pánom Sečkárom ocenili všetkých súťažiacich zlatými medailami a pamätnými listami V. ročníka tejto rybárskej akcie, ktoré pre súťažiacich vyrobili klienti spolu so zamestnancami z nášho detašovaného pracoviska z Litovelskej ulice.

Na treťom mieste sa zúčastnilo Zariadenie pre seniorov  a domov sociálnych služieb Žiarec z Čadce. Druhé miesto si vybojovalo novootvorené Viacúčelové zariadenie pre seniorov z Čadce a na prvom mieste a celkovým víťazom sa stalo Centrum sociálnych služieb EDEN z Liptovského Hrádku. Počas celej spoločenskej akcie nám na harmonike hral a zabával nás náš dvorný harmonikár Zdenko.V závere podujatia pani riaditeľka poďakovala súťažiacim za ich skvelé výkony a pozvala ich na VI. ročník Seniorskej rybky na budúci rok.

 

 

Krížová cesta v Kysuckom Lieskovci

 

Vo štvrtok 2. júla 2015 sme sa spolu so siedmimi seniormi vybrali na turistickú akciu do Kysuckého Lieskovca. Naším cieľom bola krížová cesta, ktorú sme chceli navštíviť. Krížová cesta je verejnoprospešným dielom, ktoré je súčasťou rekreačno – duchovného areálu Lalinov vŕšok – Rovné.  Na dĺžke 1250 metrov je postavených štrnásť zastavení Krížovej cesty. Pomalým tempom sme sa dostali až ku kaplnke. Celou cestou sme sa modlili krížovú cestu a oddychovali sme.  Výlet sme spojili aj s opekačkou v prírode a všetci sme si pochutili na slaninke a klobáse. V príjemnom chládku sme si oddýchli, najedli sme sa a porozprávali. Na spiatočnej ceste sme si pochutili na lesných jahodách a čučoriedkach a nazbierali sme si liečivé rastliny. Hovorí sa, že svätý Peter a Pavol huby sejú, čo sa tento rok nepotvrdilo, pretože sme žiadne nenašli. Do zariadenia sme sa vrátili príjemne unavení, ale spokojní a tešíme sa, kedy si tento výlet zopakujeme. 

 

         

 

 

  Výlet na Živčákovú

 

Živčáková je Mariánske pútnické miesto, ktoré sa nachádza asi 3 km západne od mesta Turzovka. V areáli pútnického miesta Živčáková je niekoľko prameňov s vyvierajúcou vodou, čo nezamŕza ani v najtuhších zimách. Žilinský biskup Tomáš Galis vyhlásil 19. októbra 2008 Horu Živčákovú za oficiálne mariánske pútnické miesto a miesto modlitby. Vysvätil tiež základný kameň budúceho chrámu Panny Márie na Živčákovej, ktorého vysviacka sa plánuje 4. októbra 2015.  Sedemnásť našich klientov si v stredu 22. júla urobilo výlet na toto pútnické miesto. Pre klientov je to vždy výnimočná udalosť navštíviť miesto zjavenia Panny Márie.  Počas cesty sme sa autobuse  pomodlili ruženec. Zúčastnili sme sa aj na svätej omši a cestou späť sme si nabrali z liečivých prameňov  vodu. V modlitbách a rozjímaní sme sa vrátili spokojní do svojho Zariadenia sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste.

  

 

Prechádzka do prírody

 

Príroda nášmu organizmu dodáva novú energiu, redukuje stres, osviežuje telo aj ducha. Cvičenie vonku je najrýchlejšia cesta ako sa dostať do fyzickej a duševnej pohody a posilniť imunitu. Už krátka prechádzka v lese pomáha zbaviť sa únavy. Svaly sa natiahnu a dýchaním sa posilní krvný obeh a trávenie. Aj my sme sa v stredu ráno 12. augusta vybrali na krátku prechádzku do prírody. Pomáhali sme si teleskopickými palicami a cesta nám vo výbornej nálade ubehla veľmi rýchla. Cestou sa naši dôchodcovia osviežili vodou zo studničky a oddýchli si na lavičkách. Naši seniori prírodu milujú a preto sa im výlet veľmi páčil.

                                                                                

 

 

 

Seniori v záhrade

Naši seniori sa rozhodli obnoviť okrasnú skalku v záhrade nášho zariadenia. Nákup sme sa rozhodli zrealizovať v Záhradnom centre Kurucár v Kysuckom Lieskovci, kde sa o nás výborne postarali. Personál v tomto záhradníctve nám výborne poradil a boli sme prekvapení veľkou profesionalitou a ochotou. Nestáva sa nám často, aby nám v obchode majiteľ sám bez vyzvania niečo podaroval, preto nás prekvapil ľudský prístup manželov Kurucárovcov, ktorí keď počuli, že sme zo Zariadenia pre seniorov, tak nám veľkú časť materiálu a rastlín na prerobenie našej skalky zasponzorovali. Touto cestou sa im chceme veľmi pekne poďakovať. Aj keď nie sme záhradkári, svoju skalku sme si prerobili vlastnými rukami a najlepšie ako sme vedeli. Dúfame, že sa bude našim seniorom páčiť.

 

 

 

Pomôžme si navzájom

  Občianske združenie Radosť žiť, o. z.  úzko spolupracuje s naším zariadením, ktoré zabezpečuje zdravotnú starostlivosť o celkovo 162 prijímateľov sociálnej služby, podľa rôzneho stupňa odkázanosti. Zariadenie je situované v budove panelákového typu a existujúci stav buniek klientov v zariadení je v pôvodnom stave. Sociálne zariadenia sú nevyhovujúce z hľadiska vykonávania každodennej hygieny, preto nám občianske združenie Radosť žiť, o. z. pomáha pri rekonštrukcií kúpeľní a WC, ktoré zabezpečujú lepší komfort pre klientov s ťažkým zdravotným postihnutím a zlepšenie bezbariérového prístupu. Občianske združenie Radosť žiť, o. z., preto pripravilo projekt cez Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis s názvom Pomôžme sme si navzájom. Cieľom projektu bolo vybudovanie  bezbariérovej  kúpeľne a WC. Nadácia Pontis projekt občianskeho združenia Radosť žiť, o. z. podporila sumou 2. 500,- €, pričom celková  suma projektu bola 3. 199,19€.  Počas rekonštrukcie projektu bolo odstránené umakartové jadro,  vybudované pevné jadro, vymenené vodovodné, odpadové potrubie, nová elektroinštalácia a nová sanita s obkladom. Novú bezbariérovú kúpeľňu s WC sme prerobili u pána Milana, ktorý je imobilný a veľmi nám uľahčuje prácu. Ďakujeme nadácii Pontis   za podporu nášho projektu.  

 


 

 

Klienti zo ZpSaDSS KNM navštívili Ranč v Brodne pri Žiline  

 

Klienti zo Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb navštívili so sociálnymi pracovníkmi v krásny augustový deň Ranč v Brodne pri Žiline. Za vstupnou bránou sa rozprestieralo malé ZOO so zvieratami: tigrom Diegom, levom Sinbom, opicou Adamom, lamou Dávidkom, koňmi, papagájmi, kozami, morkami, pávmi a rybami. V strede areálu sa klienti pomodlili pri kaplnke Panny Márie, ktorá ochraňovala prírodnú liečivú vodu vhodnú na terapiu horných a dolných končatín. V horúcom letnom dni dobre padla lahodná káva a vychladené nealkoholické pivo. Oddýchnutí a spokojní  sa vrátili domov s tým, že ranč opäť navštívia. 

 

 

Svätá omša v zariadení sociálnych služieb

Po letných prázdninách na sviatok Gregora Veľkého bola v Zriadenia pre seniorov a sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste dňa 3. septembra 2015  Svätá omša, ktorú celebrovali dekan farnosti Mgr. Peter Holbička a mons. Ondrej Sandánus.  Pred Sv. omšou kňazi vykonali Sv. spoveď klientov a zamestnancov v kaplnke, imobilných klientov navštívili na izbách zariadenia. Na záver  sme si spoločne zaspievali pieseň „Celá krásna si Prepnúť do WYSIWYG (dizajn) módu Maria“. Svätá omša zanechala v prítomných veriacich hlboký zážitok. Naplnení Duchom svätým sa klienti odobrali rozjímať do svojich izieb. 

 

 

Deti pre seniorov


Dňa 13.10.2015 navštívili Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb pre dospelých Kysucké Nové Mesto na Štúrovej ulici deti z materskej školy z Komenského ulice. Detičky vystúpili zo svojím tanečno – recitačným pásmom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Ukázali svoju šikovnosť v predvedení rozprávok "Ťahal dedko repku" a "Červená čiapočka". Zaspievali "Nebola som veselá" a veľa detských piesní, ktoré spestrili krásnymi choreografiami. Deti obdarovali našich seniorov aj koláčikmi a ovocím. Zaželali im veľa zdravia a veľa spoločných stretnutí. 

 

  Domov domovu Dolný Kubín

 

     Daj každému dňu šancu, aby sa stal najkrajším dňom tvojho života“ motto od Marka Twaina dominovalo na 7. ročníku Domov domovu 22. októbra 2015 v Dolnom Kubíne. Štrnásť zariadení sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja sa predstavilo v programe dňa. Podujatie otvorila riaditeľka Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín Ing. Tatiana Nesvadbová, ktorá privítala riaditeľku odboru sociálnych vecí Žilinského samosprávneho kraja /ŽSK/ Mgr. Martu Paukovú, prítomných riaditeľov  zúčastnených zariadení sociálnych služieb /ZSS/, klientov zariadení sociálnych služieb a hostí. Mgr. Marta Puková pozdravila účastníkov 7. ročníka podujatia ŽSK Domov domovu a popriala prítomným príjemný zážitok. Podujatie tradične moderoval Miroslav Marcin, a na pódium vystúpil dievčenský spevácky zbor, žiaci ZUŠ Dolný Kubín a začalo hlavné predstavenie klientov zo zariadení sociálnych služieb. Prví sa predstavili domáci klienti spevom a krátkou divadelnou hrou. Ako siedme zariadenie v poradí prišli na javisko naše ženy s humornou scénkou "Holuby" – debata dvoch klebetníc z domova dôchodcov. Predvedený výkon dvoch „klebetníc“ klienti odmenili potleskom. Pred obedňajšou prestávkou spestril program populárny spevák Samuel Lorinčík. Od trinástej hodiny pokračovalo podujatie vystúpením zostávajúcich štyroch ZSS. Po záverečnom vystúpení  organizátorka podujatia Domov domovu, Ing. Tatiana Nesvadbová ocenila všetky účinkujúce zariadenia sociálnych služieb. Nasledovalo spoločné fotografovanie našich účinkujúcich p. Anny Ondrašinovej a p. Anny Fojtíkovej s Mgr. Denisou Smrekovou, poverenou riaditeľkou ZpSaDSSKNM, aby im pripomínalo príjemne prežitý deň na stretnutí s klientmi zariadení z celého ŽSK.   Osobitné poďakovanie patrí asistentke Barborke, ktorá sa celý deň starala o občerstvenie a asistovala pri vystúpení našich žien.

 


Vystúpenie detí k mesiacu úcty k starším

Vzhľadom k tomu, že mesiac Október je mesiacom úcty k starším, v utorok 27.10.2015 vystúpili deti zo Základnej školy Clementisovej z Kysuckého Nového Mesta, ktoré prišli potešiť našich seniorov. 19 detí si pripravilo veselý program. Začiatok patril žiačke 4. ročníka Aničke Hrubej, ktorá v slovenskom kroji zaspievala dve ľudové piesne. Spoločenskou miestnosťou sa ozýval jej zvučný hlas a vyslúžila si veľký potlesk. Program pokračoval divadelným predstavením, v ktorom sa predviedli deti z divadelného krúžku a to zmodernizovanou rozprávkou o siedmych kozliatkach. Malí herci  podali presvedčivý výkon a rozosmiali našich seniorov. Energiou nás dobili roztlieskavačky Clementínky, ktoré svojím vystúpením  urobili fantastickú atmosféru.  Záver predstavenia patril dvom žiačkam, ktoré nás potešili chvíľkou poézie. Od našich starkých si všetky deti vyslúžili veľký potlesk a sladkú odmenu. Deti našich seniorov obdarovali vlastnoručne vyrobeným kvetom z papiera a urobili sme si spoločnú fotografiu. Ďakujeme deťom a pani učiteľkám za krásny program a tešíme sa na ich ďalšiu návštevu.

 

 

Svätá omša v zariadení sociálnych služieb

Zborový spev nábožných piesni znel v spoločenskej miestnosti pred Svätou omšou v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste vo štvrtok 29. októbra 2015. Gréckym slovom eucharistión – znamená vďakyvzdanie začínal celebrovať Svätú omšu dekan farnosti Mgr. Peter Holbička. V kázni poukázal na zlo, ktoré je okolo nás, ale to čo vždy zvíťazí je láska k Bohu. Zlo sa zahubí aj samo, ale láska k Bohu je večná. Pred Svätou omšou mons. Ondrej Sandánus a kaplán Marek Mucha vykonali Svätú spoveď klientov a zamestnancov v kaplnke, imobilných klientov navštívili na izbách zariadenia. Prvého novembra začína týždeň modlitieb za duše v očistci. Každý veriaci môže modlitbami Otčenáša, Verím v Boha, návštevou kostola a miest posledného odpočinku pomôcť dušiam v očistci dostať sa skôr do neba. Svätá omša zanechala v prítomných veriacich hlboký zážitok. Naplnení Duchom svätým sa klienti odobrali rozjímať do svojich izieb.

 

 

 


Pobožnosť za dušičky  

  V Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb na Štúrovej ulici dekan farnosti Peter Holbička viedol dušičkovú pobožnosť v pondelok 2. novembra 2015 predpoludním pri kaplnke v záhrade zariadenia.Nás živých spája so zosnulými zmŕtvychvstalý Kristus. Veď on je Pánom aj nad mŕtvymi aj nad živými a v ňom žijú všetci, čo ho milujú. Našim zosnulým Kristus žiari ako večné svetlo. Preto naša spomienka na zosnulých nie je poznačená iba smútkom a žiaľom, ale prežaruje ju viera vo večný život a nádej na vzkriesenie. Mons. Ondrej Sandanus predniesol prosby. Dnes na Spomienku všetkých zosnulých veriacich prosme nebeského Otca za údy Cirkvi trpiace v očistci.   Myšlienka Mgr. Denisy Smrekovej, riaditeľky na základe poverenia, uskutočniť pri kaplnke spomienku na svojich blízkych, ale aj našich zosnulých klientov sa stretla s veľkým pochopením. Na Pobožnosti za dušičky sa zúčastnili mobilní, imobilní aj klienti z DSS Litovelská a zamestnanci zariadenia.  Každý položil ku kaplnke zapálený kahanček, za ležiacich veriacich tak urobili zamestnanci. Nádherné jesenné počasie prialo a mnohí klienti zotrvali v modlitbách pri kaplnke.

 

  

Odborný seminár ZÚ ZpSaDSS

 

Odborný seminár pre zamestnancov zdravotného úseku v ZpSaDSS Kysucké Nové Mesto 10.11.2015, zameraný na praktické , ,zážitkové cvičenia“ . Seminár viedla vedúca zdravotného úseku Mgr. Slávka Kleinová. Seminár bol rozdelený na tri okruhy školenia s praktickými ukážkami. V prvej časti rozobrali problémy zdravotného úseku, čerpanie dovoleniek v období na konci roka, hlásenie PN a inej neprítomnosti. Druhá časť seminára bola zameraná na "zážitkové cvičenie". Zamestnanci si prakticky na sebe vyskúšali príjem stravy. Zažili na sebe, aké je pre klienta nepríjemné, keď má nesprávnu polohu pri príjme stravy, ak je rýchlo kŕmený, nekomunikuje sa s ním.   Opatrovateľky si zámerne   vyskúšali   kŕmenie nesprávnym spôsobom a kŕmené kolegyne vyjadrili dojmy z praktického cvičenia. Tretia časť ,,zážitkového cvičenia" mala poukázať na správny prístup, komunikáciu a manipuláciu s imobilným klientom. Zamestnanci si vyskúšali správny a nasledovne nesprávny prístup, porovnali pocity v cvičeniach. Účelom týchto zážitkových cvičení bolo zainteresovať zamestnancov do dojmov klientov, empatickému správaniu, naučiť ich správnej manipulácií, polohovaniu a prístupu ku klientom.

 


Odovzdanie  zdvíhacieho zariadenia od firmy Deichmann

V predposledný novembrový upršaný  piatok naše zariadenie navštívil p. Ing. Radovan Fojt, vedúci oddelenia marketingu pre ČR a SR firmy Deichmann spolu s p. Karolínou Žigáčkovou, aby zariadeniu symbolicky odovzdali šek na čiastku 8.982 € na zakúpenie stropného zdvíhacieho systému HUMAN CARE. Stropný zdvihák poslúži imobilným prijímateľom sociálnej služby pre bezpečnejšiu prepravu z postele na invalidný vozík, prípadne do vane, či do sprchy. Tým sa zabezpečí väčšie pohodlie a bezpečnosť pri kúpaní, využije sa i ako rehabilitačná pomôcka. Dôraz sa samozrejme kladie na zručnosť zdravotného pracovníka, na bezpečné a odborné zaobchádzanie stropného zariadenia bolo zaškolených 6 zamestnancov. Firma Deichmann okrem milej osobnej návštevy priniesla zopár upomienkových darčekov našim seniorom, za čo im patrí veľká vďaka.

Katarínska zábava v ZpS a DSS KNM

 

V stredu 25. novembra 2015 sme pripravili pre našich starkých Katarínsku zábavu v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia. Naši seniori využili jednu z posledných  možností na zábavu pred adventom a na Katarínu si poriadne zatancovali a zaspievali. Všetkých prítomných privítala Mgr. Denisa Smreková riaditeľka ZpSaDSSKNM na základe poverenia, v úvode poďakovala všetkým zamestnancom zariadenia, ktorí sa pričinili o túto krásnu akciu, či už to bol sociálny úsek ( krásnou výzdobou spoločenskej miestnosti, prestretím stolov),  stravovací úsek ( napečením chutných koláčikov a prípravou výborného punču), zdravotný úsek ( postaral sa o čistotu a vhodné oblečenie starkých), ekonomický úsek ( akciu finančne zabezpečil), upratovačky ( umytím okien, kompletným vyčistením spoločenskej miestnosti) ako i ostatným, ktorí sa na akcii spolupodieľali. Starkým prečítala ďakovný list od mamičky jedného chorého chlapca, ktorému sme zbierali vrchnáčiky z umelých fliaš, a v závere zaželala všetkým prítomným  príjemnú zábavu. Dôkazom naozaj dobrých vzťahov v našom zariadení  býva i výborná nálada, tanec a spev od začiatku podujatia až do konca. Po celú zábavu nám spieval a hral na akordeón Zdenko Játi, ktorý sa postaral o výbornú náladu. Okrem tanca si seniori aj zaspievali a pochutili si na chutných koláčikoch a výbornom vianočnom punči.

 

 

 

        

Mikuláš v ZpS a DSS KNM

 

Predzvesťou najkrajších sviatkov v roku je príchod Mikuláša. V piatok 4. decembra sa naši seniori  stretli v spoločenskej miestnosti zariadenia, kde očakávali príchod Mikuláša, čerta a anjela. Na ich návštevu sa pripravovali celý týždeň a všetky miestnosti zariadenia dýchali vianočnou atmosférou. Pri rozsvietenom stromčeku si krátili čas spievaním kolied a pochutnávali si na vianočnom punči a pečive. Mikuláš k nám zavítal s čertom a anjelom a poprial našim starkým krásne a požehnané Vianoce. Každého obdaroval balíčkom sladkostí a spoločne si zaspievali Tichú noc. Po odchode Mikuláša sme si ešte posedeli pri rozsvietenom stromčeku.

Ďakujeme poslancovi VÚC Žilina a Mesta Kysucké Nové Mesto Dušanovi Mičianovi, ktorý finančne prispel na nákup občerstvenia pre tento pekný deň. Veľké ďakujem patrí aj  kvetinárstvu Dália, ktoré nám darovalo na vianočnú výzdobu vianočné ruže a pánovi Pavlovi Francovi zo Štátnych lesov, za krásne vianočné stromčeky.

 

 

 

Návšteva výstavy betlehemov v Mestskej knižnici v Kysuckom Novom Meste.

 

Dňa 8.12.2015 sa 7 obyvateliek nášho zariadenia zúčastnilo na výstave betlehemov v Mestskej knižnici nášho mesta. Autorom vystavených betlehemov je rodák z Kysuckého Nového Mesta p. Milan Bíleš. Každý betlehem bol z iného regiónu a bol ručne vyrezávaný a maľovaný. Naše seniorky sa takto dozvedeli o svojom rodákovi, ktorý vyrezáva a zhotovuje rôzne figúrky a postavičky , a takto prezentuje naše mesto. Výstavou betlehemov si pripomenuli vianočný čas a blížiace sa najkrajšie sviatky roka.

 

 

Vianočná kvapka krvi

 

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Hovorí sa, že človek, ktorý získa krv od darcu, spolu s ňou dostane aj kúsok z darcu. Ak by to bola pravda, v ľuďoch by sa aj takouto formou šírilo dobro. Ale je to aj veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok, preto sa Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb  Kysucké Nové Mesto na Štúrovej ulici rozhodlo už po druhý krát zorganizovať v tomto predvianočnom čase akciu s názvom Vianočná kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou Žilina.  Podporiť tento humánny čin sa rozhodli zamestnanci zariadenia ZpSaDSS, verejnosť. Akciu podporil aj Žilinský samosprávny kraj, za ktorý prišla darovať túto najcennejšiu tekutinu života Ing. Adriána Grigová. Akcia mala úspech a darcovia vyjadrili dojmy, že sa chcú zúčastňovať takejto akcie aj v budúcnosti.

Mgr. Denisa Smreková riaditeľka ZpS a DSS KNM na základe poverenia vyžrebovala darcov, ktorí boli odmenení darčekmi zhotovenými klientmi zariadenia.

Poďakovanie patrí darcom: Ing. Adriána Grigová, Ján Gavlas, Eva Kopasová, Jana Kašíková, Miroslava Barnišinová, Bc. Terézia Šmáriková, Zuzana Mozdeňová, Vilma Urbaníková, Ľubomír Berešík, Ján Berešík , Jozef Mozdeň, Bc.Monika Krellová, Žaneta Kuriaková, Mgr. Blanka Madigárová, Magda Mančicová Katarína Gavlasová, Silvia Dupkalová, Mgr. Slávka Kleinová, Sylvia Hodasová, Ján Ponechal, Ing. Libor Tomašec, Štefan Tavač, Juraj Ondák, Štefan Mozol


 

.

Nábrežníček v Zariadení pre seniorov

 

Vianočným vystúpením prišiel potešiť folklórny súbor Nábrežníček zo ZŠ Nábrežná seniorov do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb na Štúrovej ulici v Kysuckom Novom Meste. Postupne sa predstavilo 25 žiakov všetkých vekových kategórii. V ich podaní zazneli nádherné ľudové riekanky, vianočné koledy v sprievode basy, huslí, harmoniky, píšťalky a rezké  tančeky s hudobným doprovodom členov FS Jedľovina pod vedením Mgr. Pavla Koptáka. Tváre našich starkých rozžiarila úprimná radosť zo spontánneho účinkovania  mladých umelcov. V období príchodu najkrajších sviatkov roka nejedno oko zaslzilo pri záverečných vianočných koledách. Anjel ako darček a spoločná fotografia budú našim seniorom pripomínať  vystúpenie FS Nábrežníček v ZpS a DSS KNM. Aby všetky dni sa stali najkrajšími dňami života, nielen tie vianočné, týmito slovami PaedDr. Igor Drexler, riaditeľ školy poprial všetkým prítomným príjemné prežitie vianočných sviatkov, a veľa zdravia a šťastia do Nového roka 2016.

 

 

 

Štedrá večera v ZpS a DSSKNM

 

Vianoce sú symbolom lásky, mieru a pokoja. Staré slovenské tradície dodržiavajú aj  obyvatelia nášho zariadenia na Štúrovej i Litovelskej ulici. Na Štedrý deň sa posadili k štedrovečernému stolu, aby sa spoločne poďakovali za všetko čo im bolo počas roka dopriate. V úvode sa pomodlili spolu s kňazmi z našej farnosti, prijali Božie telo a hostina sa mohla začať. Najskôr oplátka s medom, ovocie, výborná kapustnica, klasický zemiakový šalát a vyprážaná ryba. Všetkým veľmi chutilo. Po večeri  a dopití šampanského sa spievali vianočné koledy a podávali sa zákusky. Na Štedrý deň nikto nemá byť sám. Od rána chodia za našimi starkými rodinní príslušníci s darčekmi, posedia si pri lôžku tých, ktorí sú nevládni a rozprávajú sa s nimi. Veď je čas Vianoc, čas na lásku, nehu a prítomnosť tých, ktorých máme najradšej, našej  rodiny.  

                                                         

     

 

Silvestrovská zábava v ZpS a DSS KNM

V stredu 30. decembra sa v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia konala Silvestrovská zábava. Naši seniori sa stretli pri prestretých stoloch, aby sa rozlúčili so starým rokom. Pozvanie na Silvestrovskú zábavu prijali primátor mesta Kysucké Nové Mesto Ing. Ján Hartel a poslanec ŽSK Ivan Poláček. Zábavu otvorila Mgr. Denisa Smreková poverená riadením ZpS a DSS KNM, ktorá naším starkým popriala príjemnú zábavu a šťastný Nový rok. K želan iam sa pripojili aj naši hostia a pán primátor s pani riaditeľkou otvorili Silvestrovskú zábavu spoločným tancom. V ňom sa nedali zahanbiť ani naši seniori, ktorí sa ponáhľali na tanečný parket. O výbornú náladu sa postaral, ako obyčajne, náš dvorný harmonikár Zdenko Játi, ktorý sa nám staral o hudbu na tanečnom parkete a počas prestávok nám spríjemňoval chvíle hrou na harmonike a spevom. Všetci sme si pochutili na výbornej kapustnici, ktorú nám pripravili naše pani kuchárky. V dobrej nálade sme sa spoločne rozlúčili so starým rokom a popriali sme si krásny Nový rok 2016. Ďakujeme našej pani riaditeľke, že nám umožnila usporiadať takúto peknú akciu.                                                                            

V  poobedňajších hodinách sa so starým rokom rozlúčili aj zamestnanci ZpS a DSS KNM, ktorým Mgr. Denisa Smreková poverená riadením pripravila posedenie pri kapustnici v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia. Na úvod privítala všetkých zamestnancov, poďakovala im za spoluprácu a popriala im krásny Nový rok 2016...