lstura lstura lstura

Hromničná svätá omša

 

V katolíckych kostoloch sa na Hromnice koná obrad požehnania sviec, liturgia svetla ako symbol očisty a procesie. Kňazi počas omší požehnávajú hromničné sviece, ktoré sú pre veriacich symbolom ochrany pred búrkami a rozličnými živelnými pohromami a nebezpečenstvami.

 Do Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto prichádzajú duchovní otcovia, aby spolu so seniormi prežili tento kresťanský sviatok.  Starkí majú možnosť pristúpiť k svätej spovedi a zúčastniť sa na svätej omši v spoločenskej miestnosti zariadenia. Účasť na liturgii je bohatá. Mnohí si prinášajú hromničné sviece, ktoré sa vo svätej omši požehnajú. Všetci spoločne sa pomodlia a zaspievajú si omšové náboženské piesne.

Naši veriaci seniori prežívajú jedno z pekných a spokojných predpoludní.

 

Valentínske posedenie

14. februára sa oslavuje Valentín - sviatok zaľúbených. Rozhodli sme sa, že tento deň si spríjemníme pečením koláča. Naše babky šikovne pochystali všetky potrebné suroviny, ktoré sme podľa postupu poukladali na plech a uložili do rúry. Kým sa nám koláčik piekol, posedenie sme si spríjemnili pri kávičke. Porozprávali sme sa ako kedysi pekávali a aké mali obľúbené recepty. Spoločne sme si pochutili na výbornom jablkovom koláčiku, ktorý rozvoniaval po celom zariadení.

 

 

Koncert de tí zo ZUŠ KNM

Dňa 20. februára sa našim zariadením ozývali krásne tóny. V celej budove panovala výborná nálada, za ktorú srdečne ďakujeme deťom  zo Základnej umeleckej školy v Kysuckom Novom Meste. Prišli nás potešiť a za doprovodu huslí,  harmoniky predviedli krásny koncert. Spolu so starkými sme si zaspievali do rytmu a zaspomínali ako sa kedysi spievalo a hralo po dobre vykonanej práci. Hoc sú deti ešte malé a majú pred sebou roky tréningu, zahriali všetky srdiečka. Naši starkí im to opätovali vrúcnym potleskom a sladkou odmenou. Už teraz sa tešíme na ich ďalšie vystúpenie. Ešte raz vďaka za krásny umelecký zážitok.