lstura lstura lstura
   

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Kysucké Nové Mesto

Štúrova 1210/61  Kysucké Nové Mesto

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja

                      

OZNAM

 

Pre nezamestnaných, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie ponúkame možnosť vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb, Štúrova 1210, KNM na obdobie - pol roka, 20 hodín týždenne.

Ide o pomocné pracovné činnosti: pomocná opatrovateľka, asistent sociálnej práce,  údržbár a pod.

Odmena je vyplácaná z úradu práce, soc. vecí a rodiny na základe dohody so zamestnávateľom a je vo výške životného minima =198,09 €.

Aj naďalej tento "dobrovoľník " ostáva v evidencií príslušného úradu práce, soc. vecí a rodiny.

 

Bližšie informácie získate:

Mgr. Denisa Smreková, Riaditeľka ZpS a DSS KNM= dsmrekova@vuczilina.sk,

0414212616

Darina Bzdylová, Vedúca ekon. úseku a správy majetku ZpS a DSS KNM = dbzdylova@vuczilina.sk, 0917 383 925 Jaroslava Polakovičová, Personálna a mzdová účtovníčka ZpS a DSS KNM = jpolakovicova@vuczilina.sk, 0414212893

 

Tešíme sa na Vás záujem a spoluprácu - ZpS a DSS KNM