lstura lstura lstura

Články do novín 2016

 

Narodeninová oslava

 

V nedeľu, 3. januára 2016 oslávila 91 rokov pani Justína J.  Ku krásnemu životnému jubileu jej prišli zablahoželať starosta obce Ochodnice, pán Radoslav Ďuroška a ostatní seniori.  Oslava sa konala v jedálni nášho zariadenia a do tanca oslávenkyne zahrala ľudová skupina Ochodničanka. Tanečné sólo s pani Justínou otvoril starosta obce Ochodnice a neskôr sa k ním pridali aj  ostatní seniori.  Oslava narodenín  sa vydarila a všetci budeme na ňu dlho spomínať.

 

Prvé stretnutie čitateľského krúžku

Dňa 21.1.2016 sa v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia konalo prvé stretnutie priaznivcov dobrej knihy, pútavých príbehov či ľudovej slovesnosti. Na tomto stretnutí sa zišlo 14 starkých z nášho zariadenia. Priestory spoločenskej miestnosti sú ako stvorené na takúto aktivitu. Nachádza sa tam nábytková zostava, ktorá je naplnená zakúpenými a darovanými knihami. Starkí prejavili záujem o zapožičavanie týchto kníh na čítanie vo svojom voľnom čase na izbách. Na našom stretnutí sme si čítali z knihy kníh, z BIBLIE. V závere sme sa rozprávali o tom, kto si čo zapamätal z prečítaného a koho čo zaujalo. Naša skupinka sa dohodla, že sa budeme pravidelne stretávať pod názvom ČITATEĽSKÝ KRÚŽOK. Všetci ďalší nadšenci literatúry sú medzi nami vítaní.

 

  Vystúpenie študentov zo Spojenej školy Kysucké Nové Mesto.

19.januára 2016 zavítali do nášho zariadenia študenti zo Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, aby svojím vystúpením spríjemnili chvíle našim obyvateľom aj po sviatočnom období Vianoc. Svoje vystúpenie začali niekoľkými modernými piesňami za sprievodu dvoch gitár a dvoch speváčok. Potom pokračovalo vystúpenie prednesom básne, kde si študenti spomenuli a poďakovali svojím starým rodičom. Veľký úspech malo vystúpenie študentov, kde predviedli tanečnú kreáciu. Na záver zaspievali niekoľko ľudových piesní, kedy sa rozospievali aj naši starkí a tiež si aj zatancovali so študentmi. Sme radi, že aj študenti z nášho mesta si spomenuli na našich starkých a potešili ich a spríjemnili im voľné  chvíle.Svätá spoveď a svätá omša v zariadení

 Vo štvrtok 4.2.2016 sa v našom zariadení konala sv. spoveď a sv. omša, ktorá sa tradične koná v spoločenskej miestnosti zariadenia. Dnešnú sv. omšu celebroval mons. Sandanus. Naši starkí sú nábožensky založení, veľmi radi pristupujú k tejto sviatosti. Často využívajú možnosť, že sa vyspovedajú v zariadení a môžu súčasne dostať aj sv. prijímanie. Kázeň mons. Sandanusa sa týkala fašiangového obdobia a blížiaceho sa sviatku Veľkej noci. Tento sviatok je najväčším sviatkom pre všetkých kresťanov.


 

 

Fašiangová zábava 2016

V utorok,  9. februára 2016 sa v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia  konala Fašiangová zábava. Naši seniori sa na túto veselicu pripravovali už niekoľko dní  a hneď po raňajkách sa vyobliekali do masiek, vymaľovali sme im tváre a na vrátnici nášho zariadenia sme čakali na nášho dvorného harmonikára Zdenka Játiho, ktorý sa postaral o hudbu v tento fašiangový deň. Na husliach ho sprevádzal náš obyvateľ Vincent Fabšík. Na privítanie sme si spolu s našou pani riaditeľkou, Mgr. Denisou Smrekovou zaspievali niekoľko piesní na vrátnici nášho zariadenia a  odtiaľ sa fašiangový sprievod vybral po izbách k imobilným seniorom. Na každej izbe sme zaspievali pesničku, ponúkli sme starkých šiškou a obdarovali sladkosťami. Zábava pokračovala v spoločenskej miestnosti nášho zariadenia, ktorú otvorila naša pani riaditeľka. Privítala hostí na našej zábave a to víceprimátorku Ing. Janku Svrčkovú a riaditeľku CSS Fantázia Mgr. Silviu Martinčekovú so svojimi zverencami. Po otvorení Fašiangovej zábavy nasledovala promenáda masiek, kde sa všetky masky predviedli ako najlepšie vedeli. Počas prestávky nám muži z DSS Litovelská pripomenuli naše možno už zabudnuté zvyky, ktoré patria koncu Fašiangu. Videli sme fašiangový sprievod, ktorý nám zaspieval pieseň Fašiangy – Turíce. Nechýbalo ani pochovávanie basy s pánom farárom, organistom, mládencami a plačkami. Za program boli muži odmenení potleskom. 

Zábava pokračovala kolom piesní a tancom. Cez prestávku sme sa občerstvili čajom, šiškami a fánkami, ktoré pre nás pripravili naše pani kuchárky. Záver patril odmeňovaniu masiek a keďže  boli všetky masky úžasné, dostali sladkú odmenu a ručne vyrobený sadrový svietnik. Na záver sme si všetci zaspievali a rozlúčili sme sa príjemne unavení a plní veselých zážitkov.

 

Prevencia osteoporózy

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb na Štúrovej ulici pod vedením pani riaditeľky Mgr. Denisy Smrekovej dnes zorganizovalo akciu prevencie osteoporózy a osteopénie. Preventívnym vyšetrením bolo denzitometrické meranie pomocou denzitometra, prístroja na meranie hustoty kostí. Podľa výsledku sa meranie klasifikuje do troch kategórií: norma, osteopénia a osteoporóza. Screeningového vyšetrenia sa zúčastnilo 40 našich klientov a 10 zamestnancov zariadenia. Klienti boli nadšení z bezplatného, bezbolestného a neinvazívneho vyšetrenia. Erudovaný odborník následne edukoval vyšetrovaných o ďalšom postupe, liečbe a správnej životospráve. Klienti si budú môcť účinnosť doporučenej liečby o 3 mesiace dať prekontrolovať opakovaným denzitometrickým vyšetrením v našom zariadení.

Prevencia osteoporózy a najmä osteoporotických zlomenín je možná, efektívna a lacnejšia ako liečba!