lstura lstura lstura
Priebeh aktivít v roku 2015

Žilinský Oskar 2015

Dňa 7. 10.2015 sa naši klienti zo ZpSaDSS KNM na Litovelskej ulici, zúčastnili 11. ročníka krajskej súťažnej prehliadky dramatického, hudobného, speváckeho a tanečného umenia klientov zariadení sociálnych služieb ŽSK \" Žilinský Oskar 2015\". Klienti nášho zariadenia vystúpili s tanečno - dramatickým pásmom, v ktorom prezentovali ľudové tradície a zvyky na Kysuciach vo fašiangovom období ( pochovávanie basy, klobúkový tanec..).